Профил на купувачаПринтирай

Ще бъде отворен пликът с предложените цени от участниците в открита процедура с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня

На 09.09.2013 година (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде ще бъде отворен Плик №3 „Предлагана цена" на участниците в открита процедура с предмет:" Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня" с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на безоловен бензин А -95;

Обособена позиция 2: Доставка на дизелово гориво;

Обособена позиция 3: Доставка на газ пропан -бутан;

Обособена позиция 4: Доставка на горива за дейност „Благоустрояване и други дейности по икономиката"