Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Планове и програми на община Сапарева баня в областта на ЕЕ

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2011-2021 г.

 

План за енергийна ефективност на община Сапарева баня за периода 2010-2015 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сапарева баня 2019-2022

 

Програма за енергийна ефективност на община Сапарева баня за периода 2020-2025 г.