Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура за избор на изпълнител за: Доставка на хранителни продукти за учебно, детско и социално заведения в община Сапарева баня

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за: „Доставка на хранителни продукти за учебно, детско и социално заведения в община Сапарева баня:
Обособена позиция/лот 1: ОДЗ „Света Анна" - гр. Сапарева баня
Обособена позиция/лот 2: ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня,
Обособена позиция/лот 3: Домашен социален патронаж - гр.Сапарева баня"

Решение

Обявление

*Документацията за участие бе достъпна до 17.00 часа на 20.05.2013г.