Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Програми

Национална програма за енергоспестяване до 2014 г. Подобряване на енергийна ефективност на крайните потребители

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

Национална краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници

Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г.