Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №17/27.02.2013 г.

Препис-извлечение на Протокол №17/27.02.2013 г. е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Протокол №17/27.02.2013 г. (1.58 MB)