Общинска администрация > Телефонен указателПринтирай

Контакти и приемно време

Кметство


Длъжност

Име и фамилия

Телефон

E-MAIL

с. Сапарево

Кмет

Йордан Йорданов

0707/2-33-73

kmetstvo_saparevo@abv.bg

 

с. Ресилово

Кмет

Мариана Доцина

07030/ 2-4-80

kmetstvo_resilovo@abv.bg

 

с. Овчарци

Кмет

Здравка Камджилова -ВРИД

0707/2-22-72

 kmetstvo_ovchartci@abv.bg

 

 

 

Име и фамилия


Длъжност

Телефон

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

инж. Васил Маргин

Председател на Общински съвет

0707/2-33-78

0707/ 2 23 65

15.00-18.00  вторник

Калин Гелев

Кмет

0707/2-33-78

 

10.00 часа до 12.30 часа -сряда

Славчо Коларски

Зам. -кмет

0707/2-33-78, вътр.208

10.00 часа до 12.30 часа - четвъртък

Емилия Елчинова

Зам. -кмет

0707/2-33-78, вътр.103

10.00 часа до 12.30 часа -

 вторник

Даниела Кьосева

Секретар

0707/2-33-78,

вътр. 104

10.00 часа до 12.00 часа - понеделник

арх. Владимир Чангулeв

Глaвен архитект

 

0707/2-33-78

 

0882929020

15.00 часа - 17.00 часа - сряда

Любка Маргина

Главен счетоводител

0707/2-33-78,

 вътр. 204