Общинска администрация > БюджетПринтирай

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2023 г.

ПОКАНА

 ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2023 г.

 

 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на сборния бюджет на Община Сапарева баня за 2023 г. от местната общност.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.06.2024 г. от 12.00 часа, в малкия салон  на читалището в  Община Сапарева баня.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стаята на  Общински съвет, публикувани са и на сайта на община Сапарева баня.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: sap_oba@abv.bg , както и в деловодството на общината.