Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2024 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

отчет за м.04.2024 г. (1.15 MB)