НовиниПринтирай

Протоколи от 30.04.2024 г. съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Протоколите  съставени на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади са достъпни в прикачените файлове.