Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Докладна записка и проект на

Докладната записка и проекта на "Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2024-2025" са достъпни в прикачените файлове.