Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в сила от 19.03.2024г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение на Общински съвет №57 от Протокол №6 от 29.02.2024г. и е в сила от 19.03.2024г.

 

Наредбата е достъпна в прикачения файл.