Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.02.2024 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.