Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 15.02.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Сапарева баня

ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 15.02.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Общинска администрация - гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня,  при следния

 

ПРОЕКТ!                                                            Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-13/29.01.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Сапарева баня за 2024г.

 

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-15/06.02.2024г.

 

ОТНОСНО: Поправка на Решение №44 взето по протокол №4/25.01.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня

 

3.       Други                                                                                           

                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               Костадин Николов