Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2023 година.

Отчета е достъпен в прикачения файл.