Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.11.2023 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.