Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.10.2023 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.