Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №1 от 13.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ №1/13.11.2023 г.

на Заседание на ОбС

 

На основание : чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

Общински съвет Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 1


1.      Приема процедурни правила за избор на Председател на Общински съвет Сапарева баня

2.      Приема съставът на комисията по избор на Председател на Общински съвет  Сапарева баня да се състои от 3 /трима/ общински съветници, в това число и Председател.

3.      Избира комисия по избор на Председател на Общински съвет Сапарева баня в състав:

3.1.Явор Дамянов – Председател

3.2. Любомир Георгиев – член

3.3. Светослав Андреев – член

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

Председател на ОбС

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ №1/13.11.2023 г.

на Заседание на ОбС

 

На основание : чл.21, ал.1, т. 3  от ЗМСМА

  

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 2

 

Общински съвет Сапарева баня избра  за свой Председател г-н Костадин Николов

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

Председател на ОбС

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ №1/13.11.2023 г.

на Заседание на ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 3

 

1.ОбС създава временна комисия, която да изготви предложения за изработване на проект на Правилник за работата на Общински съвет Сапарева баня и постоянните комисии към него.

2.Временната комисия е в състав от седем съветника:

Никола Фарфаров

Явор Дамянов

Иван Базиргянов

Любомир Георгиев

Светослав Андреев

Славчо Павлов

Станислав Попов

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

Председател на ОбС