Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.08.2023 г.

Месечния отчет е достъпен в прикачения файл.