Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.07.2023 г.

Документите са достъпни в прикачения файл.