Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Изготвяне на проектно предложение за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: <Изготвяне на проектно предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня - ПСОВ, водопровод и канализация", съгласно изискванията за финансиране по ОП „Околна среда", по приоритетна ос 1, процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.>.

Покана

*Документация за участие е достъпна в прикачените файлове