Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчета е достъпен в прикачения файл.