Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. 05.2023 г.

Документите са достъпни в прикачения файл.

Прикачени файлове

Месечен отчет за м. 05.23г. (1.27 MB)