Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.04.2023 г

Документите са достъпни в прикачения файл.

Прикачени файлове

Месечен отчет за 04.23г. (1.27 MB)