Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2022 година

Регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2022 година е достъпен в прикачения файл.