НовиниПринтирай

Ще бъдат отворени и разгледани получените оферти за обществена поръчка с предмет: Услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация

Съобщение:
На комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на входираните оферти във връзка с обявена обществена поръчка по ЗОП на страницата на Агенцията за обществени поръчки - Публична покана с изходящ № П-1100/28.05.2012г. на кмета на община Сапарева баня.

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2012 год. (петък ) от 14.00 часа в заседателната зала на Дирекция «Архитектура, градоустройство и контрол по строителството» в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня, етаж 3 - ново крило, ще бъдат отворени и разгледани получените оферти във връзка с определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: «Услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация, съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект с наименование: „Строителство на канализация на 55 броя профили с обща дължина 95112 метра на с. Ресилово, община Сапарева баня", финансиран съгласно договор № 10/321/00195/ от 26.10.2009 г. по мярка 321 на ПРСР за 2007 - 2013 г .».