Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с номер: 9002227

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана с номер: 9002227 за избор на изпълнител за извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до въвеждане в експлоатация, съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията за обект с наименование: „Строителство на канализация на 55 броя профили с обща дължина 95112 метра на с. Ресилово, община Сапарева баня", финансиран съгласно договор № 10/321/00195/ от 26.10.2009 г. по мярка 321 на ПРСР за 2007 - 2013 г .

Покана - към сайта на Агенция по обществени поръчки

Документация за участие е достъпна в прикачените файлове.