НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-04-2/10.01.2023 г. издадена от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил за изменение на Заповед № РД-04-291 /22.12.2022 г. в частта й по т. II, издадено от директора на ОД „Земеделие“ - Кюстендил

Изменената Заповед е достъпна в прикачения файл.