НовиниПринтирай

Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги

Документът е достъпен в прикачените файлове