НовиниПринтирай

Предупрежденя за пожароопасния сезон в горските територии, който е от 12.04. до 30.10.2012 година

Общинска администрация гр. Сапарева баня уведомява всички граждани, във връзка с пожароопасния сезон в горските територии в област Кюстендил, който е от 12.04. до 30.10.2012 година, че на територията на общината е забранено:

1. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и в самите гори извън разрешените за това места.
2. Паленето и изгарянето на слама, стърнища, суха трева по слогове, крайпътни ивици и др.

Ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни остатъци, както и лицата, които са нарушили забраната подлежат на санкциониране с глоба в размер от 1500 до 6000 лв, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.