Общинска администрация > БюджетПринтирай

Докладна записка от Калин Гелев - кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО Приемане на Правилник за изменение и допълнение  на Правилника  за реда и начина за отпускане на еднократна парична  помощ, приет с Решение № 123 от Протокол № 10 от 31.05.2016 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня