НовиниПринтирай

Заповед за почистване на суха растителност

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №89/12.04.2012 година на Областен управител на Област Кюстендил, чл. 42 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня и във връзка с предотвратяване на предпоставките за възникване на пожари, в периода определен за област Кюстендил от 12.04.2012 година до 30.10.2012 година

НАРЕЖДАМ:
Собствениците на имоти на територията на община Сапарева баня да почистват регулярно собствените им имоти и прилежащи обществени площи към тях от суха растителност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населени места, населението и деловодството.

ЗА ИНЖ. ВАСИЛ МАРГИН
Съгласно Заповед №152/12.04.2012 година