Общината > ИкономикаПринтирай

Икономика

Най-голямото придизвикателство за Сапарева баня и България като цяло е прехода към пазарна икономика. Като малка община Сапарева баня формира съвсем малък дял в производството на страната и за област Кюстендил. Динамиката на разтеж и производство се променя от политическите промени от 1990 г., обясняващи промените в отрасловото производство.

Докато в началото на периода селското стопанство и промишлеността имат относително равносттойни позиции, но това се променя, като се поставя акцент на промишлеността и показателите за раcтежа й се покачват. При все, че разтежа на промишлеността се приема добре, общината би желала да възвърне предишното ниво на селскостопанска продукция. Регистрираните на територията на общината фирми са предимно малки и средни, като голяма част от фирмите са с нисък потенциал за генериране на брутна добавена стойност и ниска икономическа активност. Развиват предимно семеен бизнес, при това в сферата на търговията и ресторантьорството.

Отрасловата структура на промишлеността в община Сапарева баня се формира основно от производства на шивашката, дървопреработвателната промишленост и строително предприемачество. Развити са и някои форми на промишлени услуги и дребно заваятчийство като, дърводелски услуги и дърворезба, текстилни услуги - тъкане, тепавичарски и транспортни услуги.

Тъй като тези фирми разкриват най-голям брой работни места в общината, Общинска администрациия, град Сапарева баня работи с всяка от тях за да подобри потребителските услуги, да привлече нови инвестиции в общината и да допринесе за развитието на нови видове дейностти с цел разкриване на работни места.