НовиниПринтирай

Забранено е изхвърлянето и складирането на оборска тор извън определените за това места

Във връзка с чл.41 ал.1 т.12 от Наредба №1 за поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня, приета от Общински съвет гр. Сапарева баня Ви уведомяваме, че е забранено изхвърлянето и складирането на оборска тор по тротоари, улици, входно-изходни пътни артерии, граници между имоти, домове, речни корита и дерета извън определените за това места. След прибиране на горепосочените материали, собственикът е длъжен да почисти замърсените тротоари и улични площи в срок от три дни.

При констатиране на горепосочените нарушения и неспазване на определения срок ще се съставят актове за установяване на административно нарушение и ще се налага съответната санкция.