Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж-2021 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ПО РЕД

 

 

 

      №/ДАТА

 

 

 

ВЛЯЗЛО В СИЛА НА

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

 

 

   СТРОЕЖ/ОБЕКТ

 

 

 

       ОБХВАТ

 

 

1.

3/10.02.2021г.

П-1402-9

29.01.2021г.

‘’Агрикроп’’ ЕООД

УПИ /п-л/ XXI-3049 за общ.обсл. ,кв.113 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.602.746 по КК на гр.Сап.баня

Метално хале с предназначение ‘’Магазин за продажба на бетонови изделия

2.

1/26.01.2021г.

3-100

20.01.2021г.

‘’Рила Спа Енд Клуб’ ’ЕООД

УПИ /п-л/ V-За общ. обсл. Кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.1105 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Басейн до 100м2’’

3.

2/26.01.2021г.

3-94

19.01.2021г.

‘’Рила Спа Енд Клуб’ ’ЕООД

УПИ /п-л/ V-За общ. обсл. Кв.101 по плана на гр.Сапарева баня с идент.65365.601.1105 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

4.

4/17.02.2021г.

3-272-1

16.02.2021г.

‘’Джерман-Елешница 2014’’ ООД

П.и.65365.58.19. м по КК на гр.Сап.баня

‘’Плътна ограда’’

5.

5/22.02.2021г.

3-261-1

15.02.2021г.

Сашко Йорданов Ставров

Поземлен имот с идент.65365.46.33 местност ‘’Средна вода’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

6.

6/23.02.2021г.

3-797-9

03.02.2021г.

Вичо Бойков Димитров

УПИ /п-л/ XX кв.8 по плана на с.Паничище

‘’Вилна сграда’’

7.

7/23.02.2021г.

3-1568-5

29.01.2021г.

Бисер Илчов Иванов

П.и.65365.30.125м ‘’Джерман слог’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Еднофамилна двуетажна жил.сграда’’

8.

8/23.02.2021г.

3-1197-6

09.02.2021г.

‘’Валявица –ВВМ’’ЕООД

П.и.65365.45.132 ‘’Стопански двор’’ по КК на гр.Сап.баня

Преустройство на същ.складова сграда 2 в хале за монтаж на машини за производство на пелети и Преустройство на същ.складова сграда 1 в хале за вторична обработка на дървен материал

9.

9/16.03.2021г.

3-298

22.02.2021г.

Красимир Йорданов Занев

Поз.имот с идент.65365.44.68 местност ‘’Янкова нива’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

10.

10/31.03.2021г.

3-1805-1

10.03.2021г.

‘’ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ’’АД

С начало на трасето от БКТП ‘’Релакс’’ находящ се в УПИ X-2641,кв.127 по плана на гр.Сап.баня , минаващ по улица с от.437-436-435-458 по регул.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.830 по КК на гр.Сап.баня по улица с от.458-4 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.825 по КК ,по улица с от.450-449 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.824 по КК до стълб 10 , разположение пред УПИ-XIV-2706,кв.105 гр.Сапарева баня

‘’Външно кабелно електрозахранване с L-265,80м за обект’’ ‘’Едноетажна жилищна сграда в УПИ /п-л/XIV-2706,кв.105 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.751 по КК на гр.Сап.баня

11.

11/09.04.2021г.

3-2280-5

09.04.2021г.

Анабел Димитрова Стоилова

УПИ /п-л/ VII-3013,кв.118 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.771 по КК на гр.Сап баня

‘’Сграда на основното застрояване с жил.предназначение и малка височина(до10м)

12.

12/09.04.2021г.

3-2000-4

09.04.2021г.

Валентин Методиев Кюрчийски

УПИ/п-л/ XVIII-за училище,кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.602.404 по КК на гр.Сапарева баня

Преустройство и промяна предназначена за идент №65365.602.404.8 по КК на гр.Сапарева баня

13.

13/09.04.2021г.

3-155-7

09.04.2021г.

‘’Мони бекс 66’’ООД

УПИ /п-л/ XII ,кв.126 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.601.1052 по КК на гр.Сапарева баня

‘’Сграда за общ.обсл. Аптека и Кафе аператив’’

14.

14/13.04.2021г.

3-725-10

13.04.2021г.

Катя Георгиева Никлина

Пл.№1961 по плана на с.Сапарево

Едноетажна пристройка към магазин за промишлени стоки и кафе аператив

15.

15/13.04.2021г.

3-563

19.03.2021г.

3-715

09.04.2021г.

Георги Стойнев Косовски

УПИ /п-л/ IV-551,552, кв.65 по плана на гр.Сапарева баня с идент.№65365.602.1262 по КК на гр.Сап.баня

Преустройство на селскостопанска сграда с ид.№65365.602.1262.1 по КК на гр.Сап.баня в ‘’Еднофамилна жил.сграда с пристройка и надстройка ‘’и ‘’Сграда от допълващо застрояване с предн.’’Лятна кухня’’

16.

16/21.04.2021г.

3-421/08.03.2021г.

3-423-1/01.04.2021г.

‘’ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ‘’ АД

ТМ 400KVA 20 (0,4) 0,231 KV В БКТП’’KN-7080/МБКТП 250KVA 20/0.4KV находящ се в УПИ X-2641 кв.127 по плана на гр.Сап.баня с идент.№65365.601.84 по КК и кабелна линия НН за външно електрозахранване с L-101м, с начало на трасето от БКТП ‘’Релакс’’ минаващо по улица с от.437-436-435-458 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.830 по КК до табло ГЕР,разположено пред УПИ-XXIV-2716 ‘’За хотел’’кв.105А по плана на гр.Сап.баня

‘’Подмяна на същ.трансформатор тип ТМ250 KVA /МБКТП/ 250 KVA 20/0.4 KV /с трансформатор ТИП ТМ 400KVA 20 (0,4) 0,231 KV В БКТП ‘’Релакс’’ KN-7080 и кабелна линия НН за външно електрозахранване’’

17.

17/28.04.2021г.

3-1848-5

27.04.2021г.

‘’Ка Парк’’ООД

П.и65365.24.654м ‘’Сиракова круша’’ по КК на гр.Сап.баня

‘’Ресторант,съблекални,басейн,джакузи,техн.помещения и гараж’’

18.

18/05.05.2021г

3-1829-05

20.04.2021г.

Емил Веселинов Трендафилов

УПИ /п-л/ V-429 кв.66 по плана на с.Ресилово

‘’Пътна сграда’’

19.

19/05.05.2021г.

3-2202-3

20.04.2021г.

Емил Веселинов Трендафилов

УПИ /п-л/ V-429 кв.66 по плана на с.Ресилово

Еднофамилна жил.сграда

20.

20/11.05.2021г.

3-2129-6

11.05.2021г.

Елена Георгиева Здравкова

Валентин Йорданов Здравков

Поз.имот с ид.65265.32.504,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

21.

21/11.05.2021г.

3-2127-6

11.05.2021г.

Йордан Иванов Джаджаров

Захарина Георг.Джаджарова

Поз.имот с ид.65265.32.502,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

22.

22/.11.05.2021г.

3-2128-6

11.05.2021г.

Кирил Василев Маргин

Поз.имот с ид.65265.32.503,местност ‘’Герено’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

23.

23/13.05.2021г.

3-428-3

11.05.2021г.

‘’Лавър 2015’’ООД

От трафопост в п.и.65365.35.107 и трафопост п.и.63565.210.101;65365.35.212 и 65365.35.193 по КК на гр.Сап.баня

Външно ел.захранване ниско напрежение на къща за настаняване на туриеби с външен басейн ‘’п.и.№65365.35.10м , ‘’Валявица’’ по КК на гр.Сап.баня с 2-114м.

24.

24/13.05.2021г.

3-157-1

13.05.2021г.

Весела Николова Димитрова

Иво Николов Ников

УПИ/п-л/-711 кв.34 по плана на с.Ресилово

‘’Плътна ограда’’

25.

25/01.06.2021г.

3-177-1

18.05.2021г.

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

УПИ/п-л/XXVI-248 кв.4 с ид.65365.602.575 ул.с от.1417 с ид.65365.602.104 и 65365.602.1199,ул. С от. 17а с ид.65365.602.1049; ул. с от. 7а-8 и 6-263

Външно кабелно ел.захранване ХХ на УПИ/п-л/ XIII-3081 кв.115 с ид.65365.602.341 по КК на гр.Сап.баня

26.

26/01.06.2021г.

3-813-2

01.06.2021г.

Анелия Йорданова Джоргова-Тачева

Поз.имот с ид.65365.35.200 м.’’Челяковото’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Плътна ограда’’

27.

27/01.06.2021г.

3-851-1

25.05.2021г.

3-851-2

26.05.2021г.

‘’ИЛ СТИЛИ’’ ЕООД

Поз.имот част от същ.сграда с ид.65365.46.1.1 по КК на гр.Сапарева баня в ‘’сграда/пункт/ за дестинация на спиртни напитки/ракия/’’

Преустр.на част от същ.сграда с ид.65365.46.11 по КК на гр.Сапарева баня в Сграда /пункт/ за десилация на спиртни напитки ‘’ ракия’’

28.

28/01.06.2021.

3-1719-4

22.02.2021г.

Асен Йорданов Годинов

УПИ/п-л/IV -426 кв.66 по плана на с.Ресилово

‘’Плътна ограда’’

29.

29/01.06.2021г.

3-638

30.03.2021г.

3-637-1

27.05.2021г.

Асен Йорданов Годинов

УПИ/п-л/XI-426 кв.66 по плана на с.Ресилово

‘’Плътна ограда’’

30.

30/04.06.2021г.

3-424-3

21.05.2021г.

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

С начало на трасето от БКТП ‘’Релакс’’ находящ се в УПИ/п-л/X-2641 кв.127 по плана на гр.Сапарева баня сид.65365.601.84 по КК,минаващо по улица с от.437;436;435 по рег.план на гр.Сапарева баня ул.Йодан Попмихайлов с ид.65365.601.830 по КК до ГЕТ,разположено пред УПИ I-2766 кв.109 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.29 по КК

Повишаване на предоставната мощност чрез нов НН

31.

31.09.06.2021г.

3-533-4

26.05.2021г.

Божанка Иванова Ваклина

П.И.65365.32.107м ‘’Света вода’’ по КК на гр.Сап.баня

‘’Едноетажна жил.сграда’’

32.

32/17.06.2021г.

3-1781-8

17.06.2021г.

Цветелина Велинова Иванова

УПИ/п-л/XIII-3081 кв.115 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.841 по КК на гр.Сап.баня

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

33.

33/17.06.2021г.

3-434-4

17.06.2021г.

Татяна Димчева Ангелова

УПИ/п-л/XI-3011 кв.119 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.764 по КК на гр.Сап.баня

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

34.

34/17.06.2021г.

3-1999-5

17.06.2021г.

Христо Йорданов Христов

УПИ/п-л/-XIV2740,2743,2744,2745,2746 ‘’За общ.обсл.’’ кв.108 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.607.1113 по КК на гр.Сап.баня

‘’Два броя къщи за гости , барбекю и водопътна изгребна яма

35.

35/22.06.2021г.

3-192-4

22.06.2021г.

Мария Методиева Янкова

П.и.65365.44.188,по КК на гр.Сап.баня

‘’Жил.сграда’’

36.

36/22.06.2021г.

3-948-2

22.06.2021г.

Кирил Валентинов Цветков

УПИ/п-л/XXI-657 кв.40 по плана на с.Ресилово

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

37.

37/22.06.2021г.

3-9

22.06.2021г.

Георги Николов Грахлъов

УПИ/п-л/XII-2172,кв.13.по плана на с.Сапарево

‘’Две еднофамилни жил.сгради , обсл.сграда и гаражи.

38.

38/22.06.2021г.

3-1164

17.06.2021г.

3-1164-1

17.06.2021г.

ЕТ’’ Тодор Попов-ДЕМТ’’

Поз.имот с ид.65365.46.64 м.’’При Джермана’’ по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда

39.

39/29.06.2021г.

3-274

17.02.21

3-274-2

05.05.21

3-274-4

24.06.21

3-274-5

24.06.21

Димитър Атанасов Димитров

УПИ/п-л/IV-1416 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.954 по КК на гр.Сап.баня

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

40

40/29.06.2021г.

3-1986

04.11.20

3-1986-4

19.04.21

3-1986-6

18.06.21

Станислав Иванов Стаменов

УПИ/п-л/ X-2193 кв.7 по плана на с.Сапарево

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

41

41/29.06.2021г.

3-1922-7

29.06.21

Бойчо Огнянов Ангелков,Йорданка Ангелкова,Николай Ангелков

УПИ/п-л/ XIII-641,кв.53 сап.баня с ид.65365.602.194 по КК на гр.Сапарева баня

Пристройка към сграда с ид.65365.602.194 по КК и пр.в жил.сграда

42

42/13.07.2021г.

3-1261

29.06.21

‘’НСК-Извора’’ ЕООД

П.и.65365.35.14 м’’Валявица’’ по КК на гр.Сапарева баня

Къщи за настаняване

43

43/14.07.2021г.

3-1280

01.07.21

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

С трасе от същ.кабелен разпределителен шкаф ниско напрежение 5-PL монтиран на фасадата на ТП’’Гюргево 2’’ , находящ се в п.и. с ид.65365.602.1058 по КК минаващо по улица с от.257-283-282-259-260-261-262-263 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.602.1052,65365.602.1053 и 65365.602.1055 по КК на гр.Сапарева баня до проектно ГЕТ ТИП2-П монтирано на границата на УПИ X-3033,кв.114 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.1109 по КК на гр.Сапарева баня

Външно кабелно ел.захранване НН с дължина 359,90м за захранване на обект ‘’Малкоетажна сграда за общ.обсл.с предн.’’Семеен хотел’’

44

44/21.07.2021г.

3-1175-1

21.07.21

Веселина Антраник Оник

Поземлен имот с ид.65365.32.335 местност ‘’ Турски гробища’’ по КК на гр.Сапарева баня

‘’Еднофамилна жил.сграда’’

45

45/23.07.2021г.

3-1192

21.06.21

3-1192-21

21.07.21

Ивайло Христов Годинов

УПИ/п-л/ XIV-351 кв.13 по плана на с.Ресилово

‘’Жил,сграда’’ ЗП-96.83м2 , РЗП-96.82м2

46

46/27.07.2021

3-928-10

20.07.2021

‘’Лавър 2015’’ООД

УПИ/п-л/ III-За общ.обсл.кв.86 с ид.65365.301.981 по КК на гр.Сапарева баня трасе ул. с от.226-274 ул.’’Пчела’’ , 274-275-276-277-278-307-308-309-310-300-299 ул’’Паничище’’ с ид.65365.601.847 ул.с от.299-300-329 ул.’’Явор’’ с ид.65365.601.865 , ул с от. 329-369-368 ул.’’Липа’’ с ид.65365.601.855,ул.с от. 368-370-371-373-374 ул.’’Ловна’’ с ид.65365.601.866,от.374-375-376 ул.’’ Дъга’’ с ид.65365.601.768,65365.35.99,65365.35.193 и край п.и. 65365.35.10 по КК на гр.Сапарева баня

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода на обект ‘’Къща за настаняване на туристи и басейн’’

47

47/27.07.2021

3-1415

22.07.2021

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

УПИ/п-л/ II-За общ.обсл. кв.200 с ид.65365.602.1168 с от. 252-2818-251-2512 с ид.65365.602.1055 до УПИ/п-л/ I-за общ.обсл.,кв.202 Сап.баня

Външно кабелно ел. захранване НН за захранване на УПИ /п-л/ I- за общ.обсл. кв.202 по плана на гр.Сапарева баня

48

48/28.07.2021

3-204-3

05.07.2021

3-204-5

22.07.21

Георги Владимиров Марков,Йордан Владимиров Марков

УПИ/п-л/XLIV-1294 кв.3А по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.626 по КК на гр.Сапарева баня

Открит гараж – паркомясто

49

49/28.07.2021

 

Александър Костадинов Банков , Мария Василева Банкова

УПИ /п-л/XVI-92 , кв.89 по рег.план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.373 по КК на гр.Сапарева баня

Инсталация за производство на електроенергия за битови нужди с обща инсталирана мощност , върху покрива на сграда с ид.65365.601.373.1 по КК нна гр.Сапарева баня

50

50/28.07.2021

3-912-2

22.07.2021

‘’ЛДВ Туризъм’’ ЕООД

С начало на трасето от поземлен резервоар за минерална вода с 1000м2 , находящ се в УПИ III-за общ.обсл. кв.86 по рег.план на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня по улица с от.225-226-502 по плана на гр.Сап.баня ул.Германея с ид.65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня по улица с от.226-275 по рег.план на гр.Сапарева баня /ул.’’Пчела’’/ с ид.65365.601/848 по КК на гр.Сапарева баня с от.275-274-321 по плана на гр.Сап.баня /ул.’’Паничище’’/ с ид.65365.601.847 по КК

‘’Водопроводно отклонение за минерална вода с дулжина на трасето 326м. за захранване на обект ‘’пристройки към същ.жил.сграда с ид.65365.601.369.1 по КК на гр.Сапарева баня и преустр. В ‘’Къща за настаняване на туристи и басейн’’

51

51/01.08.2021

3-1345-8

04.08.2021

Димитър Стоянов

УПИ/п-л/ I-16 за жил.застрояване кв.37 по плана на с.Овчарци

‘’Еднофамилна двуетажна жил.сграда’’

52

52/11.08.2021

3-1488

04.08.2021

Катя Василева Йовева

УПИ/п-л/II-98 ,кв.22 по плана на с.Ресилово

‘’Сграда за допълващото застрояване с предназначение гараж’’

53

53/28.08.2021

3-2192-2

16.07.21

3-2192-3

25.07.2021

Йордан Драгов Сусанин

УПИ /п-л/III-548 , кв.58 по плана на с.Ресилово

‘’Плътна ограда’’

54

54/31.08.2021

3-1516-2

26.08.2021

Костадин Боиков Йовичин

УПИ/п-л/V-128 , кв.36 по плана на с.Овчарци

Еднофамилна жил.сграда

55

55/31.05.2021

3-1391

19.07.2021

‘’СБР Сапарева баня ’’ АД

УПИ/п-л/ I- за балансосанаториум,кв.61 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.908 по КК на гр.Сап.баня

Къмпинг зона с обсл.сграда

56

56/31.08.2021

3-1315-2

11.08.2021

‘’Рилатур Хотелс’’ ЕООД

УПИ/п-л/III -За общ.обсл.,кв.86 по плана на гр.Сап.баня и ул.с от.226-274-321-320/ул.’’Пчела/ , ул.с от. 274-275 / ул.’’Паничище’’/ ул.с от.320-319-318-317 /ул.Липа/ и УПИ/п-л/ -145 за общ.обсл.кв.103 по плана на гр.Сап.баня

Водопроводно отклонение от сондаж от находище на минерална вода ‘’Сап.баня ‘’ за басейн до 100м3 в УПИ/п-л/ III- за общ.обсл. кв.103 по плана на гр.Сап.баня

57

57/31.08.2021

 

Община Сапарева баня

Ул.с от.437-439-440-441-410-417;ул.с от. 435-443-444-445-446-447-420-451-419-418;ул.с от. 436-454-422-423-424-452-425-418-417; ул.с от. 422-421-420; ул. с от.455-429-428-441; ул.с от.428-489-427-492-426; ул.с от.232-450-444 и ул.с от. 450-449-457-416 кв.105-111 по плана на гр.Сап.баня

Улична водопроводна мрежа кв.105-111 по плана на гр.Сап.баня

58

58/01.09.2021

3-1450

28.07.2021

3-1450-1

31.08.2021

‘’КАМА-ТРАНС’’ ЕООД

УПИ/п-л/ IV- за общ.обсл. кв.55 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.603.520 по КК на гр.Сап.баня

Сграда от допълващо застрояване гараж за велосипеди мотори и мултикултиватори

59

59/08.09.2021

3-1463

29.07.21

3-1463-1

08.09.2021

‘’НГР БИЛД’’ ЕООД

П.и. с ид.65365.35.75 мест.’’Над селото’’ по КК на гр.Сап.баня

Еднофамилни жил.сгради – ТИП 2 А,Б и В

60

60/08.09.2021

3-1464

29.07.2021

3-1464-1

08.09.21

‘’НГР БИЛД ‘’ЕООД

П.и. с ид.65365.35.74 местност ‘’Над селото по КК на гр.Сапарева баня

Еднофамилни жил.сгради – ТИП 2 А,Б и В

61

61/08.09.2021

3-1247

28.06.21

Илияна Емилова Кралева , Николай Георгиев Кралев

УПИ/п-л/ XIII-2537 За общ.обсл. , кв.99 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.301.910 по КК на гр.Сап.баня

Турговски обект за хранителни стоки

62

62/08.09.2021

3-1672-4

08.09.2021

Църковно настоятелство при храм ‘’ Свети четиридесет мъченици ’’

УПИ/п-л/ VII-245 За черква , кв.83 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.601.526 по КК на гр.Сап.баня

Консервация и реставрация на Храм ‘’ Свети четиридесет мъченици’’

63

63/28.09.2021

3-872

11.05.21

3-872-1

25.08.21

3-872-2

27.08.21

Кирил Йорданов Георгиев

УПИ/п-л/ XI-219 кв.28 по плана на с.Ресилово

Сграда от допълващото застрояване с предн.’’Лятна кухня’’

64

64/29.09.2021

3-1018

01.06.2021

3-1018-2

16.09.21

Васил Петров Пиперевски и други

Поз.имот №62520.20.6 местност’’Киразлъко’’ по КК на с.Ресилово

Плътна ограда

65

65/05.10.2021

3-866-10

04.10.2021

Антонио Тошков Иванов , Ивайло Тошков Иванов

УПИ/п-л/ XLIV-368 ,369 ‘’За общ.обсл.’’ кв 74 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.601.896

Къща за гости

66

66/26.10.2021

П-1593

18.10.2021

Румен Йорданов Мавров

П.и. 65365.32.117 ‘’Над селото’’ по КК на гр.Сапарева баня

Навес за паркиране на автомобили

67

67/26.10.2021

3-1986

18.10.2021

‘’РИЛА СПА ЕДН КЛУБ’’ ЕООД

С начало на трасето от същ.водопроводно отклонение по улица с от.404-404а-405 по рег.план на гр.Сап.баня /ул.Малина/ с ид.65365.601.819 по КК до същ.шахта разположена в УПИ V ‘’За общ.обсл.’’ кв.101 по рег план на гр.Сап.баня с ид.65365.601.1105 по КК

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода с обща дължина на трасето 37.67м.

68

68/10.11.2021

3-2178

04.11.2021

Вергил Георгиев Кацов

П.и. 65365.25.67 ‘’Таштарла’’ по КК на гр.Сап.баня

Плътна ограда

69

69/30.11.2021

3-1953

12.10.2021

3-1953-1

28.10.2021

3-1953-2

29.11.2021

‘’НГР БИЛД’’ ЕООД

П.и. 65365.35.75 местност ‘’Над селото’’ по КК на гр.Сапарева баня

Сграда от доп.застр. с предн.’’Лятна кухня’’

70

70/30.11.2021

3-1952

12.10.2021

3-1952-1

28.10.2021

3-1952-2

29.12.2021

‘’НГР БИЛД’’ ЕООД

П.и. 65365.35.74 местност ‘’Над селото’’ по КК на гр.Сапарева баня

Сграда от доп.застр. с предн.’’Лятна кухня’’

71

71/30.11.2021

 

 

 

 

72

72/30.11.2021

3-2076

23.11.2021

3-2076-2

21.05.2021

3-2076-4

13.08.2021

3-2076-6

08.11.2021

Константин Любомиров Пачаръзов

УПИ/п-л/ X-138,кв.37 по плана на с.Овчарци

Жил.сграда с гараж

73

73/03.12.2021

3-1971

15.10.2021

3-1971-1

07.12.2021

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

С начало на трасето от ТП ‘’Ресилово 2’’ на находящ се в поз.имот с ид.65365.26.233 по КК на с.Ресилово , минаващо през п.и.№62520.2.253 по КК продължава по улица от.111-108-107 по рег.план на с.Ресилово /ул.Изгрев/ с L-229м по същ.въздушно трасе / подмяна на същ.кабел и подмяна на същ.стълбове продължава през п.и. №62520.26.229 с L-107.0 ново въздушно трасе до ново ЕТ НН разположено през п.и. №62520.26.164 по КК на с.Ресилово

Външно кабелно електрозахранване НН L-336м за обект ‘’Еднофамилна жил.сграда ‘’ и сграда от допълващото застрояване с предн. ‘’Навес-гараж’’ разположен в п.и.65365.26.164 местност ‘’Над селото’’ по КК на с.Ресилово

74

74/08.12.2021

3-2316

29.11.2021

3-2316-1

08.12.2021

‘’Котлоремонт’’ ЕООД

Поземлен имот с ид.65365.31.28 м.’’Горнио герен’’ по КК на гр.Сап.баня

Къща за гости , тип А и тип Б

75

75/15.12.2021

3-2330

01.12.2021

Георги Велинов Георгиев

УПИ/п-л/ LXXVI-За общ.обсл. и търг. комплекс кв.74 по плана на гр.Сапарева баня с ид.65365.602.375 по КК на гр.Сапарева баня

Пристройка и надстройка на същ.сграда с ид.65365.602.375.14 по КК на гр.Сап.баня

76

76/15.12.2021

3-2297

25.11.2021

3-2297-2

13.12.2021

‘’ЧЕЗ Разпределение България’’ АД

С начало на трасето от нова ШКД6 , находящ се в ул. с от.206-205 по рег.план на с.Паничище , минаващ по ул. с от. 20-205-204-203-202-201-200 до ново електромерно табло 2ПВ , разположено пред УПИ II,кв.12 по рег.план на с.Паничище

‘’Външно електрозахранване нов кабел ниско напрежение L-115м.’’ за захранване на обект ‘’Къща за настаняване вкл.следните подобекти къща ‘’А’’ за настаняване на туристи и къща за настаняване в самостоятелни стаи’’ в УПИ II, кв.12 по плана на с.Паничище

77

77/21.12.2021

3-2283-1

21.12.2021

‘’ О.П. Епос-транспор ‘’ ООД

УПИ/п-л/ III-за общ.обсл. , кв.86 с ид.65365.601.981 ул. с от. 225-226-502-227 с ид.65365.601. и УПИ/п-л/ III-‘’за готел’’ , кв.91 с ид.65365.601.333 по КК на гр.Сап.баня

Водопроводно отклонение за водоснабдяване с минерална вода

78

78/22.12.2021

3-1929

07.10.2021

3-1929-2

23.11.2021

3-1929-3

21.12.2021

Цветанка Георгиева Ганчева

УПИ/п-л/ III-535 , кв.72 по плана на гр.Сап.баня с ид.65365.602.175 по КК на гр.Сапарева баня

Плътна ограда

79

79/22.12.2021

3-1461

29.07.2021

3-1461-2

13.09.2021

3-1966

14.10.2021

3-1461-3

09.11.2021

3-1461-4

21.12.2021

Калоян Иванов Бояджиев

П.и. с ид.65365.30.2 местност ‘’Под селото’’ по КК на гр.Сап. баня

Монтаж на инсталация за производство на електроенергия  от възобновяеми енергийни източници с мощност 30 кв

80

80/31.12.2021

3-2429

17.12.2021

‘’фактор’’ ЕООД

УПИ/п-л/ VII-‘’ за център , медико-диагностични дейности и общ.обсл.’’ кв.126 сап.баня с идент.63565.601.978 по КК на гр.Сап.баня

Басейн до 100м2

81

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

84