НовиниПринтирай

Обявление за инвестиционни намерения за изграждане на плувни басейни

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), Община Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, представлявана от Кмет инж. Сашо Кирилов Иванов съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на "Плувни басейни и сграда за обществено обслужване с предназначение „Съблекални" и „Лоби бар" към тях", находящи се в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер ІХ - За плувни басейни и обществено обслужване", кв. 126 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

За контакти: инж. Васил Маргин - гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1, тел: 0707 / 2 33 78
Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 08.03.2012 г. за период от 14 дни.

 

*Обявлението е достъпно и в прикачения файл.

Прикачени файлове

обявление (725.68 KB)