Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление с изх.№П1248-7/21.12.2020г. за постановено Решение на ОбС за изготвяне на ПУП-ПР и ПЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с цел изграждане на ски писти №1,5 и 9 в ски зона "Паничище"

Обявлението е достъпно в прикачения файл.