НовиниПринтирай

Заповед № 14/10.01.2012

На основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Сапарева баня съобщава на наследниците на Кирил Александров Христов Заповед № 14/10.01.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобряване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.35.71 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна и в прикачените файлове