Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Регистър на решения и заповеди за допускане на ПУП за 2019 година

 

ЗАПОВЕД

№/ ДАТА

 

ОСПОРЕНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗРАБОТКА

ОБХВАТ

№РД-00-01/02.01.2019г.

 

             Г.П.

Допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

 В обхвата на  урегулирани поземлени имот, представляващ парцели ХIII-951, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.603.198 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ представляващ парцели V-952, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.189 и 65365.603.190 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ представляващ парцели XII-954, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.199 и по КК на гр. Сапарева баня и УПИ представляващ парцели XIV-950, кв.42 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.603.196 и 65365.603.197 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед №РД-00-02/23.01.2019г.

 

 

  

            Б. Й.

 Допускане изработване на проект за (ПУП)-изменение на План за регулация (ПР)

 В обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцели VII-665, кв.57 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.231 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот VI-666, кв.57 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.230 по КК на гр. Сапарева баня и улица с о.т. 168 - 163 - 187 по регулационния план на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня с идентификатори 65365.602.1004, 65365.602.1006 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-665 кв.57 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-666 кв.57 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.231 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-665 кв. 57 и улица с о.т. 163 - 168 - 187 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.231 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня; и промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване"

 Заповед №РД-00-03/19.02.2019г.

 

             В. М.

 Допускане изработване на проект за (ПУП)-изменение на План за регулация (ПР)

 В  обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.283 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ, парцел XI-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.286 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.282 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIV, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.287 по КК на гр. Сапарева баня с Възложител

Заповед №РД-00-04/19.02.2019г.

 

 

 


             Н. Г.

Допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В  обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели II-292 и III-292, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.601.573 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел I-291, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.564 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел IV-293, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.572 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XI-290, кв.80 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.565 по КК на гр. Сапарева баня.

 

Заповед №РД-00-05/26.02.2019г.

 

 


              Н. Г.

Допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация(ПР)  

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня.

 

Заповед №РД-00-05/26.02.2019г.

 

 


 

       К.Ц. и  И. Г.

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня

Заповед №РД-00-06/27.02.2019г.

 

 


           М . М.

Допускане изготвяне на Проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В  обхвата  на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2747, кв. 108 по рег. план на гр. Сапарева баня с идент.№ 65365.601.6 по КК н гр.Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел XI-2747,кв. 108 по рег. план на гр.Сапарева баня с идент.№ 65365.601.7 по КК на гр.Сапарева баня

 

Заповед №РД-00-07/06.03.2019г.

 

 


          К.Ц. и И.Г.

Допускане изготвяне на Проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В  обхвата  на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-674, кв. 54, с идентификатор 65365.603.15 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2314, кв. 54, с идентификатор 65365.603.16 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-673, кв. 54, с идентификатор 65365.603.14 по КК на гр. Сапарева баня.

 

Заповед №РД-00-08/02.04.2019г.

 


        К.Й.  и Б.П.

Допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.412 и 65365.602.413 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.414 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.419 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед №РД-00-09/08.04.2019г.

 

 

 


             В. В.

Допускане изработване на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  

В  обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели IV-1184 и V-1184, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня и двата с идентификатор 65365.602.416 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVIII-1194, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.412 и 65365.602.413 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVII-1195, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.414 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел XVI-1196, кв.23 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.419 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед №РД-00-10/19.04.2019г.

 

 

 


             Х.К.

Допускане изработването на проект за (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-251,  кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.532 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-250, кв. 83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.531 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-255, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.536 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-254, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.535 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-252, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.533 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София.

Заповед №РД-00-11/11.06.2019г.

 

 

 

 


             Т. Г.

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващи парцел XI-87, кв. 89, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.381 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-86, кв. 89 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.382 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-87, кв. 89 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-86, кв. 89 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.381 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

 

 

Заповед №РД-00-12/26.06.2019г.


             Й. А.

              Н.А.

              Б.А.

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.194 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-643 - "За фурна", кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.205 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-642, кв. 58, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.195 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-643 - "За фурна", кв. 58 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.194 по кадастралната карта на                  гр. Сапарева баня; поставяне в съответсвие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII-641, кв. 58 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-642, кв. 58 по регулационния план на гр. Сапарева баня.

Заповед  №РД-00-13/ 10.07.2019 година

 


             В. М.

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-185, кв. 78, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.642 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-186, кв. 78, по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.643 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII-185, кв. 78 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI-186, кв. 78 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.642 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

 

 

Заповед  №РД-00-14/30.07.2019 година

 

 


 „Д и С 2012" ООД

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-2722, кв. 127 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1104 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-2722, кв. 127 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.1104 по КК на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване"

Заповед  №РД-00-15/21.08.2019 година


        И.Д. и М. Д.

         В.Д. и А.Д.

Допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-1035,  кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-1035, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.351 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-1038, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1174 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-1037, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.349 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-1039, кв.30 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1173 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София

Заповед  №РД-00-16/23.10.2019 година


        К.Ц. и И.Г.

Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-2757, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.601.50 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VII-2781, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.51 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII-2783, кв. 110 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.52 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед  №РД-00-17/23.10.2019 година


          А.М.и А.М.

Допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.1245 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.600 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.601 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-1653, кв. 3 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.1245 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLV-2481, кв. 3 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIII-1653, кв. 3 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.1245 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

Заповед  №РД-00-18/05.11.2019 година


             М. В.

Допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) 

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.142 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-507, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори 65365.602.143 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-497, кв. 73 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор 65365.602.137 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-507, кв. 73 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.142 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-508, кв. 73 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV-497, кв. 73 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.142 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

Заповед  №РД-00-19/05.11.2019 година


       М. В. и Е. П.

 

Допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1184, кв. 23 по плана на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №РД-08-515/20.08.2019г. на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.416 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ разделяне на парцела на два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера: IV-1184 и XXV-1184, кв. 23.

Заповед  №РД-00-20/05.11.2019 година


            К. Д.

Допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)

В обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX-219, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.462 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XX-218, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.461 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII-220, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.469 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVIII-232, кв. 85 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с идентификатор 65365.601.463 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед  №РД-00-21/05.11.2019 година

 

 


        В.В. и Д.В.

Допускане изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2019, кв. 32 по плана на с. Сапарево, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №1539/07.09.1983 година и със Заповед №РД-08-621/28.12.2016г. на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ разделяне на парцела на два нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели с проектни номера: VII-2019 и XI-2019, кв. 32

Заповед  №РД-00-22/13.11.2019 година

 


Община Сапарева баня

Допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР)

В обхвата на улица с осови точки 260а - 407а - 407 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.820 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, /ул. Перущица/, УПИ /п-л/ II, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.271 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.272 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.276 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.277 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVII-2550, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.280 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXVI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.281 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV-2549, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.288 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII-2548, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.289 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.292 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.293 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.298 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ III-73, кв. 98 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1092 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ II, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.317 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ I, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.316 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.312 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIV, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.311 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.310 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.307 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XXI, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.306 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.305 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XIX, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.304 по КК на гр. Сапарева баня, УПИ /п-л/ XVIII, кв. 95 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.299 по КК на гр. Сапарева баня.

Заповед  №РД-00-23/27.11.2019 година

 

 

 


Община Сапарева баня

Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхвата на  улица с осови точки 307-280 по плана на гр.Сапарева баня /ул."Паничище"/, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 280-281 по плана на гр.Сапарева баня /ул.„Васил Петлешков"/, с идентификатор №65365.601.853 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-253, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.534 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер № ХІV - „За трафопост", кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.601.1058 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, чрез изменение на уличната регулационна линия на  улица с осови точки 307-280 по плана на гр.Сапарева баня /ул."Паничище"/, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 280-281 по плана на гр.Сапарева баня /ул.„Васил Петлешков"/, с идентификатор №65365.601.853 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и изменение на вътрешно регулационната линия на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-253, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня, която да мине по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.534 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

Заповед  №РД-00-24/10.12.2019 година

 

 


             К. И.

             И. И.

             В.  С.

Допускане изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)

В обхват урегулиран поземлен имот , представляващ парцел VІ - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№65365.601.922 и 65365.922.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва: УПИ, парцел ХV - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня и УПИ, парцел ХІV - 45, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня като новата вътрешна регулационна линия между тях мине по съществуващата имотна граница между ПИ с идентификатор № 65365.601.922 и ПИ с идентификатор №65365.601.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.