НовиниПринтирай

Предложение за изменения на Наредбата за организация за движението в Община Сапарева баня

Кметът инж. Сашо Кирилов предлага Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното решение:

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня измененя и допълва Наредба за организация за движението на територията на Община Сапарева баня, както следва:
1. Чл.27, ал.1 се изменя така:
„ Чл.27, ал.1. Кмета на община Сапарева баня на основание чл. 99а от Закона за движението по пътищата издава карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения".
2. Чл.27, ал.2 се изменя така:
„Чл.27, 2. Издаването на Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения за определено време на платените/неплатените общински паркинги става въз основа на Инструкция за режима за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, представляваща приложение № 1 към Наредбата. Картата за паркиране се издава от кмета на община Сапарева баня или от упълномощено от него лице, въз основа на възприетите критерии."
3. Чл. 27, ал.3, 4, 5 и 6 се отменят.
4. Навсякъде в наредбата думата „инвалиди" се заменя с „хора с трайни уврежданя"
5.Общински съвет - гр.Сапарева баня приема приложение №1 към чл.27, ал.2 от Наредба за организация за движението на територията на Община Сапарева баня.

 

* Целият документ е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Документ (113.00 KB)