НовиниПринтирай

Решение № ПЕ – 1 – ПР/2012 г.

На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда /ДВ бр.25/2003 г-, изм. И доп. ДВ бр.3/11.01.2011 г./ Община Сапарева лбаня съобщава за постановено на 05.01.2012 година Решение № ПЕ - 1 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ гр.Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, външно ел. захранване и обслужващ път до ПСОВ" в обхвата на Поземлени имоти по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня - да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 10.01.2012 година за период от 14 дни.

*Можете да го разгледате и в прикачения файл