НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-41/22.12.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-41/22.12.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ-217, кв.85 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с номера както следва - УПИ ХХІ-217, УПИ ХХVІІ-217 и УПИ-ХХVІІІ-217, кв.85 по плана на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.

*Заповедта е достъпна и в прикачения файл.