Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обява за инвестиционно предложение за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня

О Б Я В А

 

По чл.6, ал.9 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население , че има следното инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил,община Сапарева баня, гр. Сапарева баня

 

За контакти:

Име: Община Сапарева баня представлявана от  Калин Георгиев Гелев  - Кмет на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея №1

 

адрес: гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея №1, община Сапарева баня, област Кюстендил

 

Телефон, факс и e-mail. тел:088 6188388; (0707) 2 33 78 ; (0701) 4 19 13

 

Факс: (0707)  2 34 80 , E-mail: sap_oba@abv.bg

 

Лице за контакти: арх.Даниела Георгиева Владимирова, тел:0882 929 029