НовиниПринтирай

Заповед № 457/08.11.2011

На основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Сапарева баня съобщава на Кирил Димитров Наков и Мариан Исаков Гюров Заповед № 457/08.11.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобряване на проект на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 65365.32.127 и 65365.32.128, местност „Турски гробища" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня.

*Може да разгледате заповедта и в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заповед (1.17 MB) Заповед (693.18 KB)