Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 1/11.11.2019г. на заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 1/11.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 1

 

1. Приема процедурни правила за избор на Председател на Общински съвет Сапарева баня.

2.Приема съставът на комисията по избор на Председател на Общински съвет Сапарева баня да се състои от 3 (трима) общински съветници в това число и Председател.

3. Избира комисия по избор на Председател на Общински съвет Сапарева баня в състав:

       3.1. Явор Дамянов - Председател

       3.2. Любомир Георгиев - член

       3.3. Силвия Гладникова - член

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 1/11.11.2019г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание чл.24, ал.1, изречение трето от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №2

 

Общински съвет Сапарева баня избра за Председател на Общински съвет инж. Васил Маргин.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин