Общината > ИнфраструктураПринтирай

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образователната инфраструктура на територията на общината е представена от едно  СУ „Христо Ботев"  и ДГ „Св. Анна"  с бази в трите села- село Сапарево, село Ресилово и село Овчарци.

Сградата на общинското училище е санирана, с подменени покрив и дограма и с подобрена МТБ. Училището е оборудвано с компютърни кабинети (разполага се с компютри, които са остарели и е необходимо да бъдат заменени със съвременна техника), стая за занимания по интереси; спортните уреди и съоръжения, учебни и занимателни игри; набавени са учебни пособия за учениците в Полуинтернатните групи, включително и столово хранене за обяд; изграден е плувен басейн.

 

На територията на общината функционира една ДГ „Св. Анна"  с бази в трите села- село Сапарево, село Ресилово и село Овчарци.

 

Сградата на ДГ "Св, Анна" е санирана, с подменена дограма, с вътрешен ремонт и ново обзавеждане, с възстановено дворно пространство. Образователната инфраструктура се реновира и към момента по ПРСР 2014-2020 г. с проект, който осигурява средства за ремонта на детската градина и базите й в селата,облагородяват  се  дворните пространства като  се въвеждат и мерки за постигане на енергийна ефективност.