Публични регистри > Общинска собственостПринтирай

Регистър на частната общинска собственост

Регистърът е достъпен в прикачения файл.