Публични регистри > Общинска собственостПринтирай

Регистър на публичната общинска собственост

Регистърът е достъпен в прикачения файл.