Общински съвет > Състав на ОбСПринтирай

Състав на ОбС- Сапарева баня -мандат 2019-2023г.

инж. Васил Маргин, председател на ОбС

email :  obc_sbanya@abv.bg
тел.0707 22365

 

Списък на общинските съветници в състав:

Любен Кръстев

Иван Куйов

Николай Мертакчийски

Любомир Георгиев

Йордан Чучуганов

Силвия Гладникова

Ивайло Станикин, съгласно Решение №222 от Протокол №16/30.12.2020г. на ОбС Сапарева баня

Иван Базиргянов

Явор Дамянов

Николай Фарфаров

Светослав Андреев

Орлин Пехливански

 

 

1.  Общински съвет Сапарева баня създаде седем постоянни комисии с Решение №5 от Протокол №2/28.11.2019г.  и определи следния брой членове към всяка комисия както следва:

1.1. ТСУ (Териториално селищно устройство ) - 5 броя членове;

1.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на архитектурни паметници - 3 броя членове;

1.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция - 5 броя членове;

1.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред - 3 броя членове

1.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване - 3 броя членове;

1.6. Селско, горско стопанство и околна среда - 3 броя членове;

1.7. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

2. Постоянни комисии:

2.1.  ТСУ (Териториално селищно устройство )

2.1.1.   Николай Мертекчийски

2.1.2.   Йордан Чучуганов

2.1.3.   Силвия Гладникова

2.1.4.   Явор Дамянов

2.1.5.  Ивайло Станикин, съгласно Решение №222 от Протокол №16/30.12.2020г. на ОбС Сапарева баня

 

2.2. Образование, култура, вероизповедание, опазване и поддържане на  архитектурни паметници

2.2.1.   Иван Куйов

2.2.2.    Никола Фарфаров

2.2.3.   Орлин Пехливански

 

2.3. Бюджет, финанси, евроинтеграция

2.3.1. Никола Фарфаров

2.3.2.  Любен Кръстев

2.3.3. Любомир Георгиев

2.3.4. Иван Базиргянов

2.3.5. Силвия Гладникова

 

2.4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред

2.4.1. Иван Куйов

2.4.2.Светослав Андреев

2.4.3.Ивайло Станикин, съгласно Решение №222 от Протокол №16/30.12.2020г. на ОбС Сапарева баня

 

2.5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване

 2.5.1.  Йордан Чучуганов

 2.5.2. Явор Дамянов

 2.5.3. Николай Мертекчийски    

 

 2.6. Селско, горско стопанство и околна среда

 2.6.1. Любен Кръстев

 2.6.2. Иван Базиргянов

 2.6.3. Иван Куйов

 

2.7. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2.7.1. Любомир Георгиев;

2.7.2. Орлин Пехливански;

2.7.3. Силвия Гладникова