НовиниПринтирай

Решение №16-П/2011

Процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Изготвяне на проектна документация за привеждане на водовземане от река Джерман за водоснабдяване и електроснабдяване на хижа „Ловна", Рила планина, в съответствие със Закона за водите", е започнала с внасяне в Министерство на околната среда и водите на уведомление за инвестиционно намерение от възложител „Рилски мираж" ООД.

 

*Решението е достъпно в прикачените файлове

 

Прикачени файлове

Решение (1.32 MB) Решение (910.04 KB)