Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №ДЗ-5/22.05.2019г. за изменение на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня

Докладната е достъпна в прикачения файл.